Responsive webdesign

Responsive webdesign

Vytvoříme pro vás také stránky, které zachovávají pravidla pro tzv. responsive web design. Víte, oč přesně jde? 

  • Stránky se budou zobrazovat dobře zalomené, ať si je bude uživatel zobrazovat na tabletu, nebo na monitoru PC.
  • Chytrý systém sám rozpozná, pomocí kterého zařízení se uživatel připojuje a podle toho stránky zobrazí. 
  • Vždy se zobrazí text a obrázky tak, jak jste zamýšleli. 

 

responsive webdesign

Kontaktní formulář